uniFlow

      uniFLOW to platforma oprogramowania, opracowana w celu pełnego wykorzystania przez firmę urządzeń wielofunkcyjnych (MFD), a tym samym jak najlepszego spożytkowania poniesionych inwestycji. Dzięki modułowej budowie uniFLOW oraz ścisłej integracji ze sprzętem Canon system może zostać skonstruowany zgodnie z indywidualnymi wymogami organizacji.

          Kontrola zarówno procesów drukowania, jak i skanowania urządzenia wielofunkcyjnego sprawia, że przy użyciu uniFLOW kierownik działu IT administruje jednym systemem z jednym zestawem kont użytkownika i jedna baza danych.

          Interakcja między użytkownikiem a urządzeniem przebiega bez zakłóceń - ma on dostęp do wszystkich funkcji bez konieczności uczenia się nowego interfejsu bądz wprowadzania hasła za każdym razem, gdy chce skorzystać z nowej funkcji. Dzięki temu system jest niezwykle prosty w obsłudze i przyczynia się do podniesienia wydajności organizacji.

pobierz broszurę: 

        

Technolgia Advance:

Kontrola kosztów i zabezpieczenie informacji poprzez zarządzanie dostępem i użytkowaniem urządzeń na poziomie funkcji i użytkowników.


Rozwiązania Advance:

NAJNOWSZE ROZWIĄZANIA

Sprawdź jakie to łatwe.

Universal login manager

Wyjątkowe możliwosci dla małych i średnich firm.

Mobilny wydruk i skan

Druk i skan z/do urządzeń Android - aplikacja dostępna w SKLEP PLAY.